Objava javnog natječaja za zakup nekretnina

Datum: 09. Svibanj 2018.

Broj: B-N-2018-003

Vukovar, 27.04. 2018. godine

 

“NARODNE NOVINE”

Oglasna služba

Z A G R E B

 

Predmet: Objava oglasa

 

Molimo da na trošak društva BOROVO d.d. Vukovar, Dr. A. Starčevića 2/D, OIB: 73002202488, Croatia Banka d.d. Zagreb ŽR br. HR20 2485003-1100280046, objavite oglas sljedećeg sadržaja:

                                                                                                                

 

Borovo d.d. Vukovar objavljuje:

 

JAVNI POZIV

 

za dostavljanje pisanih ponuda za zakup nekretnina

 

 1. Predmet ovoga oglasa je prikupljanje ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponuditelja za zakup dijela nekretnine za postavljanje i rad bankomata u okviru prodavaonica „Borovo“ u:

 

 1. Slatini, Trg sv. Josipa 1, Početna visina zakupa: (cijena bez PDV-a) iznosi 1.000,00 kn mjesečno.

 

 1. Popovači, Trg grofa Erdoedya 1. Početna visina zakupa: (cijena bez PDV-a) 1.000,00 kn mjesečno

 

 1. Čazmi,Milana Novačića 7. Početna visina zakupa: (cijena bez PDV-a) 1.000,00 kn mjesečno.

 

 1. Garešnici, Hrvatskih branitelja 1. Početna visina zakupa: (cijena bez PDV-a) 1.000,00 kn mjesečno.

 

 1. Kutini, Kralja Petra Krešimira IV bb. Početna visina zakupa: (cijena bez PDV-a) 3.000,00 kn mjesečno.

 

 1. Čakovcu, Trg Kralja Tomislava 14. Početna visina zakupa: (cijena bez PDV-a) 6.000,00 kn mjesečno.

 

 1. Sesvetama, Zagrebačka 4. Početna visina zakupa: (cijena bez PDV-a)  3.000,00 kn mjesečno.

 

 1. Ivancu, Mirka Maleza 3. Početna visina zakupa: (cijena bez PDV-a) 1.000,00 kn mjesečno.

 

 1. Karlovcu, Kralja Tomislava 19 B. Početna visina zakupa: (cijena bez PDV-a) 3.000,00 kn mjesečno.

 

 1. Glina, Antuna i Stjepana Radića bb. Početna visina zakupa: (cijena bez PDV-a) 1.000,00 kn mjesečno

 

 1. Ogulinu, Alojzija Stepinca 2. Početna visina zakupa: (cijena bez PDV-a) 1.000,00 kn mjesečno.

 

 1. 12. Delnicama, Supilova 7. Početna visina zakupa: (cijena bez PDV-a) 000,00 kn mjesečno.

 

 1. Metkoviću, Gundulićeva bb. Početna visina zakupa: (cijena bez PDV-a) 3.000,00 kn mjesečno.

 

 1. Pazinu, 25 rujna 24. Početna visina zakupa: (cijena bez PDV-a) 3.000,00 kn mjesečno.

 

 1. Labin, Zelenice 36, Početna visina zakupa: (cijena bez PDV-a) 1.000,00 kn mjesečno.

 

 1. Biogradu na moru, Franje Tuđmana bb. Početna visina zakupa: (cijena bez PDV-a) 3.000,00 kn mjesečno.

 

 1. Omišu, Trg kneza Mislava bb. Početna visina zakupa: (cijena bez PDV-a) 3.000,00 kn mjesečno.

 

 1. Sinju, Trg kralja Tomislava 3. Početna visina zakupa: (cijena bez PDV-a) 3.000,00 kn mjesečno.

 

 1. Imotskom, Stjepana Radića 14. Početna visina zakupa: (cijena bez PDV-a) 1.000,00 kn mjesečno.

 

 1. Kninu, Trg Oluje 13. Početna visina zakupa: (cijena bez PDV-a) 1.000,00 kn mjesečno.

 

 1. Šibeniku, Kralja Tomislava bb u krajnje lijevom dijelu izloga. Početna visina zakupa: (cijena bez PDV-a) 4.500,00 kn

      mjesečno.

                                               

 1. Šibeniku, Kralja Tomislava bb u krajnje desnom dijelu izloga. Početna visina zakupa: (cijena bez PDV-a) 4.500,00 kn

       mjesečno.

 

 1. Rijeka, Korzo 12 uz zid u krajnje desnom dijelu izloga. Početna visina zakupa: (cijena bez PDV-a) 6.000,00 kn mjesečno.

 

Površina koja se iznajmljuje je uobičajena površina za bankomate standardne veličine.

Mjesto ugradnje bankomata u poslovni prostor utvrđuje Borovo d.d. na vanjski zid  (Stjenci)  ili izlog do ulice ili javne površine i na način da se najmanje ometa obavljanje redovite trgovačke djelatnosti. Ugradnju bankomata i rad bankomata potrebno je provesti sukladno propisima prostornog uređenja gradnje, tehničkih, sigurnosnih i drugih propisa koji se odnose na ugradnju i rad bankomata. Zakupnik sam pribavlja i osigurava neophodne  priključke,  tehničke  i sigurnosne uvjete za  rad bankomata. Trošak ugradnje i rad bankomata idu na teret zakupnika.

 

U zakupninu je uračunat trošak električne energije neophodne za rad bankomata.

Zakupodavac Borovo d.d. se obvezuje zakupniku prema potrebi dozvoliti i osigurati nesmetani ulaz u zakupljeni  prostor u okviru radnog vremena zakupodavca, te omogućiti obavljanje nesmetanje radnje kod i s bankomatom.

 

Bankomati pod rednim brojem: 5, 6, 10, 11, 15, 21, 22 i 23 moraju se postavljati pod uvjetima nadležnih Konzervatorskih odjela Ministarstva kulture Republike Hrvatske. 

 

 1. Predmet ovoga oglasa je prikupljanje ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponuditelja za zakup nekretnina u:

 

 1. Beli Manastir, Kralja Zvonimira 2, k.č.br. 972, k.o Beli Manastir, koju u naravi čini poslovni prostor površine 124,84 m². Početna visina zakupnine navedenog poslovnog prostora (cijena bez PDV-a) iznosi 25,00 kn/m² mjesečno.
 2. Pregrada, Stjepana Radića 28, k.č.br. 950/2, k.o. Pregrada, koju u naravi čini poslovni prostor površine 107,43 m². Početna visina zakupnine navedenog prostora (cijena bez PDV-a) iznosi 18,00 kn/m² mjesečno.  

 

 1. Pitomača, Gajeva ulica 26B, k.č.br. 2496, k.o. Pitomača, koju u naravi čini poslovni prostor površine 98 m². Početna visina zakupnine navedenog prostora (cijena bez PDV-a) iznosi 15,00 kn/m² mjesečno.

 

 1. Zadar, Zrinsko- Frankopanska 2, k.č.br. 4854, k.o. Zadar, koju u naravi čini poslovni prostor površine 43 m². Početna visina zakupnine navedenog prostora (cijena bez PDV-a) 10 €/m² mjesečno.

 

 1. Trbovlje, Ulica 1. junija 19, Slovenija, ID znak 5645327, posebni dio br. 1 u zgradi br. 1994 k.o. 1871 - Trbovlje, koju u naravi čini poslovni prostor površine 97 m². (energetska iskaznica , poraba 140kwh/m2a) Početna visina zakupnine navedenog prostora (cijena bez DDV-a) 550 € mjesečno.

 

Zakupnik je dužan zakupninu plaćati  3 mjeseca unaprijed. Zakupnina se može mijenjati u slučaju povećanja zakupnina na tržištu zakupnina. Osim zakupnine, zakupnik se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja prostora, te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja prostora (struja, voda, telefon, grijanje, spomenička renta, komunalna, vodna naknada i drugo) sukladno pozitivnim propisima. Zakupodavac zadržava pravo izbora sredstava osiguranja plaćanja ugovornih obveza. Za uvjete poslovanja poslovni prostor je potrebno  urediti  za poslovanje. Trošak uređenja ide na teret Zakupnika.

Ugovori o zakupu  za poslovne prostore se sklapaju na određeno vrijeme na rok od najmanje 3 godine zakup u postojećem „viđenom stanju“ a djelatnost za koji se iznajmljuju je bankomati, a za poslovne prostore trgovačka, ugostiteljska ili druga mirna djelatnost.

 

Prestankom zakupa, zakupnik je dužan predati poslovni prostor i dovesti ga u stanje u kojem ga je primio o svom trošku.

Dopuštena djelatnost i uvjeti poslovanja su navedene od strane  Borovo d.d. Vukovar, što ne isključuje mogućnost da nadležna tijela lokalne uprave ili Konzervatorski odjel Ministarstva kulture Republike Hrvatske ili nadležni državni ured, odnosno drugo ovlašteno državno tijelo može donijeti odluku o ograničenju  ili nemogućnosti obavljanja djelatnosti u poslovnom prostoru koji se iznajmljuje, i u tom slučaju Borovo d.d. Vukovar  ne odgovara za posljedice  i eventualnu štetu zbog nemogućnosti korištenja poslovnog prostora. Navedeni uvjet se odnosi na  zakup dijela nekretnine za postavljanje i rad bankomata i zakup nekretnine u Križu.

OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

 1. Imenovano Povjerenstvo od strane društva Borovo d.d. Vukovar će zaprimiti sve ponude podnesene neposredno u urudžbeni ured ili preporučenom poštanskom pošiljkom, utvrditi njihovu pravovremenost i kompletnost, te će iste proslijediti Upravi društva na odlučivanje. Uprava će odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donijeti najkasnije do 25.05.2018. godine.

U natječaju pod točkom I.1.-23. mogu sudjelovati pravne osobe  registrirane za  djelatnost transakcije novca putem bankomata,  pod  točkom II. 1-5. pravne i fizičke osobe.

 1. Pravo na zakup ima ponuditelj koji ispunjava uvjete natječaja i ponudi najviši iznos zakupnine.
 2. Ukoliko pristignu dvije najbolje identične ponude, s istim ponuđenim iznosom zakupnine, takvi ponuditelji bit će pozvani da u roku od sedam dana po primitku obavijesti dostave dopunu ponude.
 3. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj, koji je ponudio višu cijenu od ostalih, ukoliko u roku od sedam dana po primitku obavijesti od Borovo d.d., dostavi očitovanje da pristaje na ugovornu cijenu zakupa koju je ponudio najbolji ponuditelj. Ukoliko drugi najbolji ponuditelj ne prihvati cijenu najboljeg ponuditelja, zatražit će se očitovanje trećeg ponuditelja prema redoslijedu visine ponuda i tako redom.
 4. O odluci o izboru obavijestit će se svi ponuditelji, a izabrani ponuditelj će biti pozvan na zaključenje odgovarajućeg ugovora. U slučaju odustajanja ponuditelja pozvanog na zaključenje ugovora, Uprava će donijeti odluku o izboru sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja, te njega pozvati na zaključenje ugovora ili će ponoviti javni poziv.
 5. Uprava društava Borovo d.d. Vukovar zadržava pravo odbiti svaku ponudu ili poništiti ovaj javno objavljeni poziv ili dio poziva na način na koji je i objavljen, prije zaključenja odgovarajućih ugovora, bez obveza prema ponuditeljima i bez posebnog obrazloženja.
 6. S najpovoljnijim ponuditeljem za svaku pojedinu nekretninu zaključit će se Ugovor o zakupu. Borovo d.d. ima pravo u svako doba i bez posebnog obrazloženja, jednostrano raskinuti svaki ugovor o zakupu uz otkazni rok od 45 dana.
 7. Nekretnine se daju u zakup na određeno vrijeme na rok od najmanje 3 godine. Nekretnine iz ovoga oglasa, daju se u zakup u postojećem „viđenom stanju“, uz obvezu zakupnika da snosi sve troškove zakupa.
 8. Zakupnik ne može nekretninu dati u podzakup.
 9. Zakupnik ne može vršiti preinake predmetnog prostora bez pismenog pristanka zakupodavca, te se i u slučaju pristanka zakupodavca obvezuje sam snositi troškove i odriče se bilo kakvih namirenja istih od strane zakupodavca, te preuzima obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu zakupodavcu, ili trećim osobama uslijed obavljanja preinaka.

 

 

 

SADRŽAJ PONUDE

 

Svaka ponuda mora sadržavati:

1.Osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se natječe:

      - puno ime i prezime tj. tvrtku ponuditelja, njegov OIB, adresu i broj kontakt telefona,

- presliku izvoda iz sudskog registra za trgovačka društva

- presliku obrtnice za  obrtnike, odnosno presliku rješenja o upisu u obrtni registar ili drugi registar

- preslika osobne iskaznice ili  putovnice za ponuditelje fizičke osobe

      - djelatnost koju će vršiti u navedenom prostoru.

 1. Jasno i nedvojbeno naveden ponuđeni iznos mjesečne zakupnine bez PDV-a, (DDV-a za Sloveniju) koji ne može biti manji od početne visine zakupa.

 

   PODNOŠENJE PONUDE

 

1.Ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku neposredno u urudžbeni ured u sjedištu Borovo d.d., Dr. A. Starčevića 2/D, Vukovar  ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

 

Borovo d.d., Dr. A. Starčevića 2/D, 32010 Vukovar

 

u zatvorenoj omotnici na kojoj je naveden redni broj nekretnine u oglasu i tekst "PONUDA ZA ZAKUP NEKRETNINE" i upozorenje "NE OTVARATI ".

 1. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude u Borovo d.d. Vukovar.
 2. U obzir će se uzeti samo ponude koje budu zaprimljene u društvu Borovo d.d., Dr. Ante Starčevića 2/D, 32010 Vukovar, Republika Hrvatska, zaključno s 21.05.2018. godine, a koje su poslane na navedeni način, ako sadrže sve tražene podatke potrebne za odlučivanje.
 3. Ponude predana neposredno u urudžbeni ured nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene Ponuditelju.
 4. Ponude suprotne ovom pozivu, nepotpune ponude koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno ovom javnom pozivu i uvjetne ponude neće se razmatrati.
 5. Potpunije informacije o predmetu ovoga oglasa zainteresirani mogu dobiti na telefon 032373910.ili 032373226

 

Borovo d.d. Vukovar

 

Fakturu za objavu naprijed navedenog teksta oglasa, molimo pošaljite na adresu Borovo d.d. Vukovar, Dr. A. Starčevića 2/D, 32010 Vukovar ili na telefax broj 032/422-604.

 

                S poštovanjem,                                                            

 

                                                                                                                 Za Borovo d.d. Vukovar

 predsjednica Uprave

                                              

                                                    Gordana Odor, mag. oec.

 

Naše prodavaonice

Kvalitetnu, modernu i udobnu obuću Borovo potraži diljem Hrvatske.

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti. Ako nastaviš s pregledom stranice, smatrat ćemo da si suglasan/na s korištenjem. Više informacija »