NATJEČAJ za dodjelu stipendije

Datum: 11. Studeni 2021.

Broj: B-N-2021-007

Vukovar,11.11. 2021. godine

Borovo d.d. Vukovar, Dr. Ante Starčevića 2/D, OIB: 73002202488, zastupano po Članici Uprave, Gordani Odor, dana 11. studenog 2021. godine, raspisuje sljedeći 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendije

  1. Raspisuje se natječaj za dodjelu jedne stipendije studentima Diplomskog studijskog programa Kemijsko inženjerstvo u akademskoj godini 2021./2022. i 2022./2023.

  1. Visina stipendije koja će biti dodijeljena po ovom Natječaju iznosi:

- 1.200,00 kuna mjesečno (10 mjeseci u jednoj akademskoj godini)

  1. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

- koji su državljani Republike Hrvatske

- koji imaju prebivalište na području grada Vukovara u neprekidnom vremenskom trajanju od najmanje dvije (2) godine do dana objave natječaja za dodjelu stipendije,

- koji imaju završen Preddiplomski studijski program Kemijsko inženjerstvo

- koji imaju prosjek ocjena završenog studijskog programa najmanje 3,50 

- koji su redovni studenti prve godine Diplomskog studija Kemijsko inženjerstvo

- koji nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta

  1. Uz ispunjenje navedenih uvjeta, pri izboru kandidata mogu se uzeti u razmatranje, postignuća na natjecanjima, priznanja i nagrade, dodatno obrazovanje te socijalni status.

  1. Ugovor o stipendiranju sklapa se za razdoblje trajanja Diplomskog studija Kemijsko inženjerstvo, dvije akademske godine.

 

  1. Prijava na natječaj mora sadržavati sljedeću dokumentaciju: 

- motivacijsko pismo koje sadrži i osobne podatke kandidata

- presliku važeće osobne iskaznice,

- uvjerenje o prebivalištu izdano od datuma objave natječaja, a kojim se dokazuje neprekidno vremensko trajanje od najmanje dvije (2) godine kontinuiranog prebivališta na području grada Vukovara,

- potvrdu o redovnom upisu prve godine Diplomskog studija Kemijsko inženjerstvo za akademsku godinu 2021./2022.

- potvrdu o završenom preddiplomskom studijskom programu Kemijsko inženjerstvo

- prijepis ocjena (prosjek ocjena)  završenog preddiplomskog studijskog programa Kemijsko inženjerstvo

- izjavu studenta da nije korisnik druge obvezujuće stipendije

- fakultativno potvrde o eventualnim postignućima na natjecanjima, priznanjima, nagradama i

dodatnom obrazovanju

- fakultativno potvrdu o visini dohotka i primitaka roditelja (potvrdu nadležne Porezne uprave

Ministarstva financija o prosječnom mjesečnom prihodu po članu kućanstva ostvarenom u

razdoblju od 1.1. do 30.06.2021. godine)

  1. Prijave na natječaj za dodjeljivanje stipendije podnose se od dana objave Natječaja na web stranici Borova d.d. do 24. studenog 2021. godine.

  1. Molbe za dodjelu stipendije s potrebnim prilozima dostavljaju se u navedenom roku na adresu e-pošte: ured.uprave@borovo.hr uz naznaku predmeta "PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA STIPENDIJU"  

  1. Molbe koje ne sadrže svu potrebitu dokumentaciju i koje nisu pravovremene neće se uzimati u obzir.

  1. Borovo d.d. zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja.

                                                                                                                   Za Borovo d.d. Vukovar

               Članica Uprave                                      

Gordana Odor, mag. oec.Naše prodavaonice

Kvalitetnu, modernu i udobnu obuću Borovo potraži diljem Hrvatske.

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti. Ako nastaviš s pregledom stranice, smatrat ćemo da si suglasan/na s korištenjem. Više informacija »