ODLUKA O IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE

Datum: 28. Srpanj 2022.

Broj: B-O-2022-102

Vukovar: 27. srpnja 2022. godine 

Na temelju zakonskih i statutarnih ovlasti, čl. 20. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (N.N. br. 46/2022) i čI. 10. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe, Borovo d.d. Vukovar, predsjednica Uprave Borovo d. d. Vukovar, Gordana Odor, mag. oec. i članica Uprave Marijana Grubišić, dipl. oec.,    (u daljem tekstu: Poslodavac) na prijedlog Radničkog vijeća dana 27. srpnja 2022. godine donijeli su slijedeću

ODLUKU

O IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE 

            1. Snežana Vrban, radnik Borovo d.d. Vukovar, imenuje se za povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje                           nepravilnosti

            2. Snježana Mičetić, radnik Borovo d.d. Vukovar, imenuje se za zamjenika povjerljive osobu za unutarnje                           prijavljivanje nepravilnosti. Zamjenik povjerljive osobe, kada zamjenjuje povjerljivu osobu, ima sva prava i                       obveze povjerljive osobe

            3. Dužnost imenovane osobe u točki 1. i 2. ove Odluke su slijedeće

 • zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana od dana primitka, te upisati prijavu u evidenciju prijava
 • bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti 
 • poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i dostaviti prijavitelju povratnu informaciju o prijavi u pravilu u roku od 30 dana, ali ne duljem od 90 dana od dana potvrde o primitku prijave ili ako potvrda nije poslana prijavitelju, nakon proteka sedam dana od dana podnošenja prijave
 • bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem
 • bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave
 • pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 dana od dana odlučivanja o prijavi
 • čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno posebnom zakonu
 • pružiti jasne i lako dostupne informacije o postupcima za podnošenje prijave nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje i, prema potrebi, institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Europske unije nadležnim za postupanje po sadržaju prijave nepravilnosti
 • povjerljiva osoba obvezna je obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o njegovim pravima u postupku prijave nepravilnosti, o eventualnoj potrebi i načinu dopune prijave, o mogućnosti izravnog prosljeđivanja prijave nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje, kao i mogućnosti da se uočene nepravilnosti prijave drugim nadležnim tijelima za postupanje u skladu s posebnim zakonima 
 • svoje dužnosti obavljati sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i Pravilniku o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe Borovo d.d. Vukovar
 1. Ova Odluka se primjenjuje i stupa na snagu danom donošenja

        BOROVO d.d.                                                                                                                            BOROVO d.d.                   članica Uprave                                                                                                                     predsjednica Uprave 

Marijana Grubišić, dipl.oec.                                                                                                     Gordana Odor, mag.oec.

Naše prodavaonice

Kvalitetnu, modernu i udobnu obuću Borovo potraži diljem Hrvatske.

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti. Ako nastaviš s pregledom stranice, smatrat ćemo da si suglasan/na s korištenjem. Više informacija »