Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja

Naziv tvrtke: BOROVO d.d. proizvodnja i promet obuće, gumarskih i ostalih proizvoda

Adresa: Dr. Ante Starčevića 2/D

Grad: 32 010 Vukovar

Porezni broj: 73002202488

Račun kod Zagrebačka Banka d.d.  |  HR92 23600001102349394

Račun kod Croatia Banka d.d.  |  HR20 24850031100280046

Račun kod Privredna banka Zagreb d.d.  |  HR64 23400091110585930

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem Borovo d.d. Online trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem interneta na web stranici Borovo d.d..

Borovo d.d. naručene proizvode dostavlja kupcima na području Republike Hrvatske.

Zbog ograničenja u dostavi jedan kupac jednom narudžbom u jednom danu može se naručiti najviše 10 raspoloživih proizvoda. Ukoliko želite kupiti veći broj proizvoda u veleprodaji molimo javite se na: veleprodaja@borovo.hr

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Borova d.d. na jedan od sljedećih načina:

  • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Borovo d.d. Online trgovine,
  • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik Borovo d.d. Online trgovine,
     

Molimo potrošače da se prije sklapanja ugovora obvezno upoznaju s obavijestima iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014 i 110/15).

a) U postupku registracije ili izrade korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge, odabrati sigurnosnu zaporku i dostaviti valjanu adresu e-pošte. Svi podaci potrebni za registraciju ili izradu korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje tuđih podataka.

b) Registracija ili korisnički račun izrađuju se samo za jednu osobu i nije dopušteno priopćivati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dopuštena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

c) U slučaju kršenja odredbi Uvjeta poslovanja, Borovo d.d. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

d) Pri sklapanju Ugovora korisniku će biti dostavljeni: Račun kao potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014 i 110/15), i obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

e) Potrošač može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

 
Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Borovo d.d. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom koju šalje poštom na adresu pošiljatelja (otisnuto na računu), ili elektroničkom poštom na webshop@borovo.hr , u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, ili adresu e-pošte a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi ovdje i potrošač ga također može elektronički ispuniti i poslati, a u tom slučaju Borovo d.d. će mu bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora je 14 (četrnaest) dana od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi koju je potrošač odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Potrošač je dužan robu predati ili je poslati na adresu s koje je poslana  bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Borovu d.d. uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe snosi potrošač. Pošiljke s otkupninom ne preuzimamo.Ako potrošač jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koja su od njega primljena na temelju ugovora. Povrat plaćenog izvršit će se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja. U slučaju da potrošač pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Borovo d.d. mora izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu potrošač  dostavi dokaz da je roba poslana natrag, ako bi o tome Borovo d.d. bilo obaviješteno prije primitka robe.

U cilju izbjegavanja troškova dostave i  jednostavnijeg rješavanja postupaka povratka isporučene robe,  Borovo d.d. svojim kupcima nudi mogućnost preuzimanja robe za povrat u svojim prodavaonicama u Republici Hrvatskoj. Povrat novca Borovo d.d. će izvršiti na tekući račun građana nakon što je roba zaprimljena u prodavaonicu. 

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je posljedica rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. O tome će potrošač biti obaviješten.

Ovdje preuzmite Obrazac za jednostrani raskid ugovora.

I) Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, maloprodajne cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci bit će navedeni uz svaki proizvod.

U cijenu proizvoda je uključen iznos PDV-a. Trošak dostave se posebno naplaćuje i vidljiv je u košarici za kupce prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene izražene su dvojno u eurima (EUR) i po fiksnom tečaju konverzije u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene uračunat je PDV.

Cijene izražene u drugim valutama su informativnog karaktera.

Ako potrošač ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektroničke pošte. U tom slučaju molimo potrošača da nam se javi na: webshop@borovo.hr.

II) Dostava i uvjeti dostave

Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi maloprodajna cijena kupljenih proizvoda i maloprodajna cijena dostave.
Trošak dostave bit će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda.
Trošak dostave na području Republike Hrvatske je fiksan i iznosi 3.98€ / 30,00 kn bez obzira na težinu, zapreminu ili adresu kupca.
Za narudžbe iznad 46.45€ / 350,00 kn na području Republike Hrvatske trošak dostave u cijelosti snosi Borovo d.d..
Rok isporuke proizvoda, za koje je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Republike Hrvatske, je najviše 10 radnih dana od dana dovršenja narudžbe, odnosno uplate.
U slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike putem e-pošte.
Dostavljač ima pravo provjeriti identitet preuzimatelja narudžbe (uvidom u osobnu iskaznicu ili drugi važeći dokument) kako bi bio siguran da se naručeni proizvod uručuje naručitelju.


III) Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi pakirani su tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Potrošač je dužan prilikom preuzimanja pregledati ambalažu pošiljke. Ima li na ambalaži pošiljke vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije njezin primitak jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takve ambalaže oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba vratit će pošiljku Borovu d.d. uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda i  svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanom obliku putem elektroničke ili obične pošte, telefaksom:

  • na adresu elektroničke pošte: reklamacije@borovo.hr,
  • na adresu: Borovo d.d., Dr. Ante Starčevića 2D, 32 010 Vukovar,
  • telefaksom na broj 032 422 604

Prigovori potrošača mogu se izjaviti u pisanom obliku putem elektroničke ili obične pošte:

  • na adresu elektroničke pošte: prigovoripotrosaca.borovo@borovo.hr,
  • na adresu: Borovo d.d., Dr. Ante Starčevića 2D, 32 010 Vukovar

Borovo d.d. je odgovorno za materijalne nedostatke na kupljenim proizvodima (reklamacija) sukladno važećim propisima (Zakon o zaštiti potrošača N.N.41/2014. 110/2015. i Zakonu o obveznim odnosima N.N. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15).

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje vam se u razumnom roku zamjena proizvoda, ili uklanjanje nedostataka na reklamiranom proizvodu, ili sniženje cijene proizvoda. Ako u razumnom roku ne možemo kupljeni proizvod zamijeniti ili popraviti, možete raskinuti ugovor a novac će vam biti vraćen.

Proizvode koje je potrošač pokušao popraviti ili prepraviti i proizvode koji su oštećeni zbog neprikladne upotrebe nije moguće reklamirati.

Borovo d.d. vrši prikup reklamirane, oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku ako se utvrdi da je reklamacija opravdana i  da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima, cjelokupan trošak zamjene proizvoda novim u cijelosti snosi Borovo d.d.

U cilju izbjegavanja nepotrebnih troškova i  jednostavnijeg rješavanja postupaka reklamacije, oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe,  Borovo d.d. svojim kupcima nudi mogućnost preuzimanja robe za reklamaciju u svojim prodavaonicama u Republici Hrvatskoj.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini i u originalnoj ambalaži) uz predočenje originalnog računa.

Sukladno uredbi br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, uvedena je obveza trgovcima  koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji  da na svojim stranicama osiguraju elektronsku poveznicu s platformom za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem ove poveznice: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR.

IV) Način i postupak plaćanja

Plaćanje proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

1. Plaćanje u Republici Hrvatskoj:

    


1.) PayWay online naplatom za plaćanje kreditnom ili debitnom karticom.

Naručeni proizvodi mogu se platiti online jednom od ovih kreditnih kartica: Premium Visa, MasterCard®, Diners, Visa ili Maestro jednokratno. 


ZABA - MasterCard  obročno plaćanje do 3 rate, minimalni iznos rate iznosi 13.27€ / 100,00 HRK,
PBZ - Visa kartica i Visa Premium obročno plaćanje do 3 rate, minimalni iznos rate iznosi 13.27€ / 100,00 HRK.


2. Općom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Borovo prosljeđuje elektroničkom poštom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke potrebno je točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku. Primjer uplatnice pogledajte ovdje. Plaćenje općom uplatnicom vrijedi za plaćanja u Republici Hrvatskoj.


2.1. Internetskim bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati internetskim bankarstvom bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe Borovo prosljeđuje elektroničkom poštom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.

3. Gotovinom – pouzećem (uz naplatu otkupnine). Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naveden u računu uključujući i trošak dostave uvećan za 0.66 € / 5,00kn (cijena usluga otkupnog rukovanja).

Napomena: Kupac snosi troškove plaćanja: naknade banke, FINA-e, pošte i sl.

V) Zaštita podataka pri kupnji

Borovo d.d. se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Borovo d.d. Online trgovine te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Borovo može prikupljati osobne podatke korisnika kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili adresa elektroničke pošte samo ako ih korisnik dragovoljno dostavi Borovu d.d..

Borovo d.d. će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza i što boljeg razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja i kvalitetnijeg pružanja svih svojih usluga. Borovo d.d. prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Borovo d.d. Online trgovine ne otkrivajući identitet korisnika i/ili osobne podatke koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Borovo d.d. prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet Protocol Address) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Borovo d.d. će automatizirano bilježiti podatke o navikama korisnika u korištenju Borovo d.d. Online trgovine, a među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Borovo d.d. će koristiti isključivo radi unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

Borovo d.d. ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Korismo usluge partnera Hrvatski Telekom d.d. i njihovog Pay Way sustava koji osigurava zaštićeno provođenje internetskih transakcija kreditnim karticama. Sva On-line plaćanja izvršavaju se enkripcijom podataka i najmodernijim  algoritmima. HT Pay Way usluga posjeduje PCI DSS Level 1 certifikat o sigurnosti i zaštiti autorizacijskih podataka.

  


VI) Komunikacija Borova d.d. s korisnicima

Registracijom i kupovinom dajete suglasnost da vas Borovo d.d. u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanju sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili o promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

Korisnik odgovoran za točnost, potpunost i ažurnost svojih podataka.

 

  Predugovorna obavijest

  Obrazac o jednostranom raskidu Ugovora 

 

Naše prodavaonice

Kvalitetnu, modernu i udobnu obuću Borovo potraži diljem Hrvatske.

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti. Ako nastaviš s pregledom stranice, smatrat ćemo da si suglasan/na s korištenjem. Više informacija »