Katalog informacija

Pravo na pristup informacijama i službenik za informiranje
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) omogućuje i osigurava ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.
Podnositelju zahtjeva ima se pravo obračunati stvarni trošak nastao pružanjem informacije. Visina naknade stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama propisana je Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14).
 
Službenik za informiranje:
Goran Bilić, dipl. iur.
Voditelj Sektora za pravne poslove
Tel.: +385 (0)32 373 226
 
Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:
a) pisanim putem na adresu: BOROVO d.d., Dr. Ante Starčevića 2/D, 32010 Vukovar
b) osobno na adresu: BOROVO d.d., Dr. Ante Starčevića 2/D, 32010 Vukovar radnim danom od 7:00 do 15:00 sati
c) elektroničkom poštom službeniku za informiranje: goran.bilic@borovo.hr
d) putem telefona na broj: +385 (0)32 373 226
e) putem faksa na broj: +385 (0)32 422 604
 
DOKUMENTI:

Naše prodavaonice

Kvalitetnu, modernu i udobnu obuću Borovo potraži diljem Hrvatske.

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti. Ako nastaviš s pregledom stranice, smatrat ćemo da si suglasan/na s korištenjem. Više informacija »